V E R O N I K A    B L A B L A     H U B K O V Á

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, propagátorka zodpovědné módy věnující se negativním dopadům módního průmyslu a hledání cest, jak tyto dopady eliminovat.
Jak na poli spotřeby, tak na poli samotné tvorby.

Kéž bychom se všichni vymanili z nešťastného životního vzorce – „a po mně potopa.“

Dnešní fungování módního průmyslu a jeho potřebná změna k uvědomělejší a životu příznivější aktivitě, je dle mého názoru o dlouhodém procesu vzdělávání a šíření celospolečenské osvěty na toto téma.

Snažím se lidem přibližovat problematiku trendu rychlé módy, vytrhnout je z jejich komfortní zóny, probouzet v nich kritické myšlení a do jisté míry i uvědomění si toho, že jsme to právě my, spotřebitelé, kdo mohou věci měnit.

Je rozdíl mezi ekologickým aktivistou a ekologicky smýšlející osobností. Považuji se za to druhé.

Pět let jsem seděla za šicím strojem a tvořila oděvní značku, která stála na principech udržitelné výroby a v posledním roce své existence se soustředila na techniku upcyklace. Došla jsem do bodu, kdy cítím, že je třeba získané zkušenosti a informace předat dál a propojovat zdánlivě nepropojitelné.

Chci inspirovat a pomáhat stavět lepší módní svět, který stojí na principech zodpovědného podnikání, reflektuje celospolečenské trendy a neztrácí kontakt s realitou, řeší současné výzvy, před kterými módní průmysl jako takový stojí, šíří zásadní sdělení, promlouvá a kultivuje – své zákazníky i okolní svět.

Snažím se jít příkladem a pozitivně motivovat ke změnám. Věřím v postupný vývoj.

Tak tedy vítejte pěkně a buďte sami sebou. Veronika