Hledám cesty, jak v rámci fungování módního průmyslu

proměnit environmentální žal v čin.D O N A H A

osobní manifest o tom, jak nahlížím na téma (ne)udržitelnosti módního průmyslu


P Ř Í B Ě H  S K Ř Í N Ě

publikace, která odlehčenou formou přibližuje alarmující skutečnosti související s módním průmyslemVeronika Blabla Hubková

Vystudovala VŠE, obor mezinárodní obchod. Hned po státnicích usedla za šicí stroj a tvořila vlastní oděvní značku. Věnovala se negativním dopadům módního průmyslu na životní prostředí i společnost a působila ve Fashion Revolution. Poté, co v roce 2018 napsala knížku Příběh skřině ji dostihla zelená únava. Na čas se stáhla z pracovního světa a realizovala se jako žena v domácnosti. Má dvě děti a je podporovatelkou domácího vzdělávání. 

Na podzim 2023 se ke svému původnímu tématu znovu profesně vrátila. Potřeba redefinovat si své místo v něm ji dovedla k sepsání manifestu DONAHA, ve kterém stručně nastiňuje jak na (ne)udržitelnost módního průmyslu nahlíží dnes.veronika.blabla@centrum.cz