Se svými dětmi kráčím cestou domškoláctví a po večerech 

kreslím pracovní listy k tématům, které nás aktuálně zajímají.